اطلاع رسانی مجموعه راهنمای خطاهای ترخیص تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مجید اسماعیلی کارشناس مسئول کارتابل الکترونیکی ترخیص موارد خاص حوزه تجهیزات پزشکی در سامانه TTAC گفت: با توجه به سوالات شرکتها در خصوص مشکلات و خطاهای نمایش داده شده در سامانه TTAC در زمان ترخیص تجهیزات پزشکی در آن سامانه، مجموعه راهنمای خطاهای ترخیص تجهیزات پزشکی در TTAC به صورت دوره ای اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاع رسانی راهنما شماره ۱:

مشکل  (ERROR): هنگامی که یک یا چند ردیف از مجموع IRC های ثبت سفارش ، در حالت “تایید نشده/علامت سوال” باشد ویرایش مجوز ورود الزامی است.

توضیح: پرونده هایی که در مجوزهای خود با این مشکل مواجه هستند ، امکان صدور تاییدیه سیستمی ترخیص برای آنها وجود نخواهد داشت و در زمان بارگذاری شرح کالا در سامانه ترخیص TTAC با خطای “مجوزی برای این فرآورده صادر نشده است ” مواجه می گردند.

راه حل رفع خطا: در این مواقع با ویرایش مجوز و سیر مراحل تایید آن می توانند به بارگذاری مجدد فایل اکسل ترخیص مبادرت ورزیده و نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نمایند.

تذکر: در صورتی که مجوزی دارای IRC های گروه کالایی یک و دو باشد ، می بایست برای ردیف هایی که گروه کالایی آنها دو می باشد، مابه التفاوت پرداخت نمایند.

اسماعیلی افزود: همچنین شرکتها می توانند با ارسال اطلاعات مجوز ورود و اظهار گمرکی بصورت تیکت از بخش از پاسخگویی الکترونیکی در عنوان مجوز ترخیص و مشکلات مربوطه، راهنمایی لازم را دریافت نمایند.

منبع: http://imed.ir/News/1/4249