الزام شناسه گذاری کالاهای سلامت محور

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس مودت همایی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: پیرو خبر مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ در صدور بخشنامه لزوم به درج بسته بندی برای کالای ثبت شده ، بخشنامه الزام شناسه گذاری کالاهای سلامت محور برای کالاهای موجود در انبار توزیع کننده و عرضه کننده برای کالاهای موجود در انبار توزیع کننده و عرضه کننده به شرح ذیل منتشر شد:

مدیر عامل شرکتهای تولیدکننده، واردکننده ، توزیع کننده و اصناف حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

موضوع: الزام شناسه گذاری کالاهای سلامت محور برای کالاهای موجود در انبار توزیع کننده و عرضه کنندهبرای کالاهای موجود در انبار توزیع کننده و عرضه کننده

با سلام و احترام؛

با توجه به بخشنامه شماره ۶۶۴/۷۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴، لزوم اجرای طرح شناسه گذاری، ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی، به اطلاع کلیه شرکتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی می رساند رعایت مفاد بخشنامه فوق الذکر و بندهای ذیل در خرید و تحویل کالا الزامی می باشد.

۱- کلیه توزیع کنندگان و اصناف، جهت توزیع و عرضه کالاهای مشمول برچسب اصالت می بایست از تاریخ های مذکور (۱۳۹۸/۰۹/۰۱ و ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ) صرفا نسبت به خرید اقلام با برچسب اصالت از شرکت های تامین کننده کالا (وارد کننده و تولید کننده) اقدام نمایند.

۲- کلیه کالاهایی که در انبار شرکتهای توزیع کننده، عرضه کننده و اصناف تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد، در زمان فروش به مراکز درمانی و موسسات و حرف پزشکی، با برچسب اصالت تحویل گردد.

لازم به ذکر است مطابق با مواد ۴ و ۵ ضوابط اختصاصی دارو و تجهیزات پزشکی موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگه داری کالاهای موضوع این ابلاغیه بدون شناسه رهگیری و اصالت، قاچاق می باشد.

این بخشنامه طی نامه شماره ۶۶۴/۸۵۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ به صندوق کارتابل الکترونیکی شرکت ها در سامانه imed ارسال شده است.