رشته های مختلف می توانند در حوزه تجهیزات پزشکی اثرگذار باشند

تهران- ایرنا- رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تنوع محصولات در حوزه تجهیزات پزشکی زیاد است و رشته های مختلف مانند مهندسی پزشکی تا الکترونیک و مکانیک و بایو مواد و داروسازی و شیمی می توانند در این زمینه اثرگذار باشند.

محمد رضا شانه ساز روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره نامه اخیر مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مبنی بر مباحث مطرح شده در مورد استفاده از داروسازان در حوزه تجهیزات پزشکی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی هم شاهد اقلام سرمایهای و غیر مصرفی و هم شاهد اقلام غیر سرمایهای و مصرفی هستیم. این طور نیست که فقط یک رشته خاص دانشگاهی بتواند پاسخگوی بخش اعظم نیازها در این حوزه باشد.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: حوزه تجهیزات پزشکی با دارو و مواد غذایی تفاوتهای زیادی دارد و تنوع محصولات بسیار بالاست. به هر حال بحثهای صنفی در این زمینه پیش میآید و برخی افراد احساس نگرانی میکنند.
شانه ساز اظهار داشت: در حال حاضر برخی داروسازان در بیمارستانها کارهای مربوط به تجهیزات پزشکی را انجام میدهند و قصد داریم حوزه تجهیزات پزشکی را از انحصار خارج کنیم. در این زمینه با انجمنهای مربوطه هم صحبت کردیم، هرچند نظر انجمنها در این زمینه متفاوت است.
سید حسین صفوی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ۲۴ شهریور ۹۸ در نامه ای به شانه ساز در این رابطه نوشته بود: نقش کارشناسان تجهیزات پزشکی با توجه به آموزش آکادمیک و دانش و تجربیات مرتبط در مدیریت تامین، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های ناشی از تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی سراسر کشور بی بدیل بوده و این امر به ویژه پس از آغاز طرح تحول نظام سلامت و اجرایی شدن برنامه های متعدد در خصوص تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی سراسر کشور موجب ارتقای ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی، جلوگیری از اتلاف بیت المال و افزایش بهره وری در این امرمیباشد…

منبع: سایت خبری ایرنا