مشاور وزیر بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علی ابرازه را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی ابرازه

        پراکندگی واحدها­، کثرت وظایف و تعدد مسئولیت­ها می­طلبد تا ساختار کهن وزارت بهداشت­، درمان و آموزش پزشکی را با وسواس و کارشناسانه در ابعاد کمی و کیفی بازنگری کنیم­. بی ­تردید عدم واکاوی قابلیت­های ساختاری و نیروی انسانی و بی­توجهی به انطباق این قابلیت­ها و ضرورت­ها با وظایف سازمانی این دستگاه عظیم و پرمسئولیت در سال­های آتی می­تواند به چالشی جدی در نظام ارائه خدمات سلامت و ­همچنین آموزش علوم پزشکی ­کشور بدل شود لذا ­با توجه به سوابق علمی و اجرایی، جنابعالی به عنوان مشاور وزیر در این­ امر مهم منصوب می­شوید تا با همکاری و جلب مشارکت کلیه مدیران­، روسای دانشگاه­ها و معاونین بخصوص معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و کارشناسان و مدیران دیگر دستگاه­های ذیربط و صاحب­نظران دانشگاه­­ها در اسرع وقت در این راستا اقدام نمائید­. بازنگری در ساختار دانشگاه­های علوم پزشکی به­گونه­ای که روسای محترم دانشگاه­­ها با واسپاری علوم بهداشت و درمان به مجموعه­­ای متولی این امور زیر نظر رئیس دانشگاه و پرداختن بیش از پیش روسای محترم به امر آموزش و پژوهش که متاسفانه دچار کم توجهی است از اولویت های اینجانب است .

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم .

منبع: air.ir/Zwq6M9o