هفته سلامت سال ۹۹ با شعار محوری حمایت همگانی از مدافعان سلامت

هفته سلامت سال ۹۹ از یکم تا هفتم اردیبهشت در سراسر کشور امسال با شعار محوری حمایت همگانی از مدافعان سلامت برگزار می شود.

به گزارش وبدا، عناوین روز شمار ایام هفته سلامت سال ۹۹ به شرح زیر است:  

  • دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱  بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا
  • سه شنبه ۱۳۹۹/۲/۲  پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا
  • چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳  آموزش، پژوهش، فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا
  • پنج شنبه ۱۳۹۹/۲/۴  هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا
  • جمعه ۱۳۹۹/۲/۵  روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا
  • شنبه ۱۳۹۹/۲/۶  مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا
  • یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۷  هر “رسانه” یک “پایگاه سلامت” در مقابله با کرونا

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی