کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی:هیچ مجوزی جهت واردات چسب زخم صادر نشده است

کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: طی چند سال اخیر با توجه به این که چسب زخم تولید داخل دارد و پاسخگوی نیاز داخلی نیز می باشد، هیچ گونه مجوزی جهت واردات این کالا صادر نشده است.

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فهیمه سلیمانی فرد گفت: پیرو خبر منتشر شده در خصوص واردات بی رویه چسب زخم، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به عنوان متولی صدور مجوز و پروانه تولید این وسیله اعلام می دارد مجوز واردات جهت این کالا صادر نشده است.

کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی ادامه داد: حتی این کالا در سامانه ثبت این اداره کل ثبت نشده است و در قسمت استعلام، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده مشخص است.

وی افزود: طی چند سال اخیر با توجه به این که چسب زخم تولید داخل دارد و پاسخگوی نیاز داخلی نیز می باشد، هیچ گونه مجوزی جهت واردات این کالا صادر نشده است.

به گزارش وب‌داسلیمانی‌فرد در پایان گفت: در خصوص کالای وارد شده، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به نهادهای نظارتی ذیربط گزارش داده و از طریق این نهادها موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
منبع: www.palna.ir