برچسب: اداره کل تجهیزات پزشکی

اخبار داروخانه ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید ماسک نیستند / هموطنان عزیز می توانند موارد تخلف را با شماره ۱۳۵  به سازمان تعزیرات اطلاع رسانی و پیگیری کنند

داروخانه ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید ماسک نیستند / هموطنان عزیز می توانند موارد تخلف را با شماره ۱۳۵ به سازمان تعزیرات اطلاع رسانی و پیگیری کنند

اخبار الزام شناسه گذاری کالاهای سلامت محور

الزام شناسه گذاری کالاهای سلامت محور

اخبار لزوم ویرایش فیش ارزی برای تخصیص درهم امارات و امکان تغییر یورو اروپا به درهم امارات

لزوم ویرایش فیش ارزی برای تخصیص درهم امارات و امکان تغییر یورو اروپا به درهم امارات

اخبار اداره کل تجهیزات پزشکی در ارائه سامانه های الکترونیکی پیشرو می باشد

اداره کل تجهیزات پزشکی در ارائه سامانه های الکترونیکی پیشرو می باشد

اخبار انتصاب سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت

انتصاب سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت