برچسب: سازمان جهانی بهداشت

دانستنی ها درباره بهداشت حرفه‌ای چه می‌دانید؟

درباره بهداشت حرفه‌ای چه می‌دانید؟

اخبار در دیدار وزیر بهداشت ایران و مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت بیان شد: ضرورت جامعه محور کردن آموزش پزشکی/ ایران دارای یکی از قوی ترین زیرساخت های PHC است و این موضوع مقدمه خوبی برای عبور ما به سمت پوشش همگانی سلامت UHC است

در دیدار وزیر بهداشت ایران و مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت بیان شد: ضرورت جامعه محور کردن آموزش پزشکی/ ایران دارای یکی از قوی ترین زیرساخت های PHC است و این موضوع مقدمه خوبی برای عبور ما به سمت پوشش همگانی سلامت UHC است